Title: Diagnostika stavu záznamové vrstvy optických paměťových médií DVD pomocí mikroskopu LEXT
Authors: Weinzettel, Jan
Kudláček, Jan
Citation: Electroscope. 2007, č. 2.
Issue Date: 2007
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2007/spec_cislo_diagnostika07/r0c2c3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/418
ISSN: 1829-4564
Keywords: optická paměťová média;DVD;záznamové vrstvy;diagnostika;laserové mikroskopy;LEXT
Keywords in different language: optical storage media;recording layers;diagnostics;laser microscopes;LEXT;DVD
Abstract: Optická záznamová média lze pokládat v současnosti za nejrozšířenější přenosné medium pro ukládání dat, a to i přesto, že se již začínají na trhu objevovat nová média využívající technologii Blue Ray. Nejasnosti jsou ale v tom, po jaké době bude možné datový záznam uložený na tomto optickém médiu ještě přečíst. Příspěvek je věnován formám degradace tohoto media a možnostem diagnostiky stavu záznamové vrstvy DVD pomocí konfokálního laserového mikroskopu LEXT firmy Olympus.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 2 - výběr z konference Diagnostika´07 (2007)
Číslo 2 - výběr z konference Diagnostika´07 (2007)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r0c2c3.pdf937,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/418

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.