Title: Corrosion behavior of titanium silicide surface with hydrogen peroxide: Formation of sub-μm TiOx- based spheres, nanocomposite TiOx/SiOx phases, and mesoporous TiOx/SiOx network
Other Titles: Korozní chování povrchu silicidu titanu v přítomnosti peroxidu vodíku: Tvorba sub-μm kuliček na bázi TiOx, nanokompozitních fází TiOx / SiOx a mezoporézní sítě TiOx / SiOx
Authors: Jandová, Věra
Fajgar, Radek
Kupčík, Jaroslav
Pola, Josef
Soukup, Karel
Mikysek, Petr
Křenek, Tomáš
Kovářík, Tomáš
Stich, Theresia
Docheva, Denitsa
Citation: JANDOVÁ, V., FAJGAR, R., KUPČÍK, J., POLA, J., SOUKUP, K., MIKYSEK, P. , KŘENEK, T., KOVÁŘÍK, T., STICH, T., DOCHEVA, D. Corrosion behavior of titanium silicide surface with hydrogen peroxide: Formation of sub-μm TiOx- based spheres, nanocomposite TiOx/SiOx phases, and mesoporous TiOx/SiOx network. Applied surface science, 2020, roč. 529, č. NOV 1 2020. ISSN 0169-4332.
Issue Date: 2020
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85087663597
http://hdl.handle.net/11025/41924
ISSN: 0169-4332
Keywords: silicid titanu;peroxid vodíku;mikrofáze SiOx nanofáze TiOx a SiOx;mezoporézní a mikroporézní částice na bázi TiOx
Keywords in different language: Titanium silicide;Hydrogen peroxide;SiOx microphases;TiOx and SiOx nanophases;Mesoporous and microporous TiOx-based particles
Abstract: Dosud neprozkoumaná koroze povrchu silicidu titanu (Ti5Si3) okyseleným peroxidem vodíku je zajímavá díky svému potenciálnímu využití při zlepšování osseointegrace titanových implantátů potažených silicidy titanu. Detailní charakterizace produktů koroze pomocí FTIR, Ramanovy a XP spektroskopie, elektronové mikroskopie, XRD, BET a techniky rozptylu světla umožňují rozpoznání hydratovaných nanokompozitních fází TiOx / SiOx (x≤2) složených ze segregovaných amorfních fází SiOx a sítě na bázi TiOx obsahující vazby Ti-O-Si a -O-O. ¨ Vzhled TiOx síťoví závisí na rozsahu peroxidace. Méně postupující peroxidace poskytuje submikronové kuličky na bázi Tild, které po žíhání vyvíjejí anatasová nahozena, která odolávají do teploty 800 °C. Výraznější peroxidace produkuje větší mesoporézní tělíska na bázi TiOx, která se desintegrují po působení ultrazvuku na entity o velikosti mikrometrů. Navrhovaný mechanismus povrchové koroze vyplývá z komplementárního použití analytických technik. Jednokroková produkce bioaktivních (hydratovaných TiOx a SiOx) druhů je vhodná pro další výzkum osseointegrace mírně zkorodovaných titanových implantátů potažených Ti5Si3.silicid titanu, peroxid vodíku, mikrofáze SiOx, nanofáze TiOx a SiOx, mezoporézní a mikroporézní částice na bázi TiOx
Abstract in different language: So far unexplored corrosion of titanium silicide (Ti5Si3) surface with acidified hydrogen peroxide is of interest due to its potential use in improving osseointegration of titanium implants coated by titanium silicides. Detailed examination of corrosion products by FTIR, Raman and XP spectroscopy, electron microscopy, XRD, BET and light scattering techniques allows recognition of hydrated nanocomposite TiOx/SiOx (x≤2) phases composed of segregated amorphous SiOx species and TiOx–based networks containing Ti-O-Si and -O-O- bonds. The appearance of the TiOx networks depends on the extent of peroxidation. A less progressed peroxidation yields sub- μm-sized TiOx-based spheres which upon annealing develop anatase nanograins withstanding 800° C. A more progressed peroxidation produces larger mesoporous TiOx-based bodies which disintegrate upon sonication into micrometer-sized entities. The proposed mechanism of surface corrosion is based on the complementary use of analytical techniques. The one-step production of bioactive (hydrated TiOx and SiOx) species deserves to be explored in osseointegration studies of slightly corroded Ti5Si3-coated titanium implants.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41924

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD