Title: Rozvoj technické gramotnosti za pomocí počítačem řízených strojů
Other Titles: Development of technical literacy by computer-controlled machines
Authors: Simbartl, Petr
Honzíková, Jarmila
Krotký, Jan
Citation: SIMBARTL, P., HONZÍKOVÁ, J., KROTKÝ, J. Rozvoj technické gramotnosti za pomocí počítačem řízených strojů. Trendy ve vzdělávání, 2020, roč. 13, č. 1, s. 35-42. ISSN 1805-8949.
Issue Date: 2020
Publisher: Palacký University, Faculty of Education
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42279
ISSN: 1805-8949
Keywords: CNC;laserový plotr;3D tiskárna;STEAM
Keywords in different language: CNC;laser plotter;3D printer;STEAM
Abstract: Příspěvek se zabývá použitím 3D tiskáren a laserového plotteru na ZŠ. Diskutují se zde možnosti využití a problematika spojená se samotným využíváním těchto zařízení. Cena těchto technologií se snižuje a je tak snadněji dostupná pro základní školy. Využití zařízení nebrání ani RVP a celé je to začleněné do STEM či STEAM vzdělávání. Z pilotáže se zjistilo, že po krátkém zaškolení nedělá dětem problém vytvoření 3D objektu v základním programu pro 3D grafiku. Tyto počítačem řízené stroje nabízí tak pro ZŠ velmi dobré mezipředmětové propojení. Každý z těchto přístrojů má však svá specifika při používání, na která v příspěvku upozorňujeme.
Abstract in different language: The article describes the use of 3D printers and laser plotter at elementary school. There are discussed possibilities of use and issues related to the actual use of these devices. The cost of these technologies is falling down, making it easier for elementary schools to afford it. RVP does not prevent to use it and a whole it is integrated into STEM or STEAM education. The piloting showed that children do not have a problem, after a short training, to create a 3D object in the basic program for 3D graphics. These computer-controlled machines offer also very good cross-curricular interconnection for elementary schools. However, each of these devices has its own specifics in use, which are highlighted in the article.
Rights: © Palacký University, Faculty of Education
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
TVV 2020.pdf446,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42279

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD