Title: Upper Limb Strikes Reactive Forces in Mix Martial Art Athletes during Ground and Pound Tactics
Other Titles: Reaktivní síly úderu horní končetinou ve smíšených bojových umění v průběhu "ground and pound".
Authors: Beránek, Václav
Šťastný, Petr
Nováček, Vít
Votápek, Petr
Formánek, Josef
Citation: BERÁNEK, V., ŠŤASTNÝ, P., NOVÁČEK, V., VOTÁPEK, P., FORMÁNEK, J. Upper Limb Strikes Reactive Forces in Mix Martial Art Athletes during Ground and Pound Tactics. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, roč. 17, č. 21, s. 1-15. ISSN 1661-7827.
Issue Date: 2020
Publisher: MDPI
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85094559162
http://hdl.handle.net/11025/42421
ISSN: 1661-7827
Keywords: smíšená bojová umění, systém sebeobrany, přímý úder, úder dlaní, úder loktem, údery na zemi, zranění hlavy
Keywords in different language: mixed martial arts;system of self-defense;straight punch;palm strike;elbow strike;ground striking;head injuries
Abstract: Sportovci smíšených bojových umění používají strategii GaP s údery v dominantním postavení na zemi. Cílem této studie bylo porovnat průměrnou vrcholovou sílu (Fpeak) mezi třemi údery a pro odhad pravděpodobnosti dosažení síly zlomeniny lebky 5,1 kN pro každý typ stávky u sportovců a atletek. Celkem 60 mužů a 31 žen (26 8 let, 75 20 kg, 177 11 cm) trénink profesionální sebeobrany na pokročilé a profesionální úrovni provedli 15 úderů na silovou desku. Analýzy 1360 studií ukázaly významné rozdíly mezi údery Fpeak u žen (p <0,01) a mužů (p <0,01). Přímé údery měly nižší Fpeak než údery dlaní a loktů v obou pohlavích a údery dlaní měly vyšší Fpeak než údery loktem u žen. Mezi údery dlaní a údery loktů u mužů nebyla pozorována žádná odchylka (p = 0,09). Úder ve strategii GaP vedl k vyšším silám než dříve hlášené údery ve stoje. Muži mohou vyvinout Fpeak nad 5,1 kN s pravděpodobností 36% s údery loktem a dlaní. Tyto síly mohou způsobit zranění hlavy; proto, použití těchto úderů v soutěži by měla být pečlivě zvážena.
Abstract in different language: Athletes of mixed martial arts use a ground and pound strategy with the strikes in the dominant ground position. The aim of this study was to compare the average peak force (Fpeak) among three punches and to estimate the probability of achieving a skull bone fracture force of 5.1 kN for each type of strike in male and female athletes. A total of 60 males and 31 females (26 8 years, 75 20 kg, 177 11 cm) practicing professional self-defense at the advanced and professional levels performed 15 strikes on a force plate. The analyses of 1360 trials showed significant di erences among the strikes Fpeak in females (p < 0.01) and males (p < 0.01). Straight punches had lower Fpeak than palm strikes and elbow strikes in both genders, and palm strikes had higher Fpeak than elbow strikes in females. No di erence was observed between palm strikes and elbow strikes in males (p = 0.09). The ground and pound strikes resulted in higher impacts than previously reported strikes in the standing position. Male athletes can deliver a Fpeak above 5.1 kN with a probability of 36% with elbow and palm strikes. Such forces can cause head injury; therefore, the use of these strikes in competition should be carefully considered.
Rights: © MDPI
Appears in Collections:Články / Articles (KAZ)
Články / Articles (KKS)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42421

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD