Title: Ze světa neformálního vzdělávání
Other Titles: From the world of non-formal education
Authors: Vachková, Iva
Kohout, Jiří
Citation: VACHKOVÁ, I., KOHOUT, J. Ze světa neformálního vzdělávání. Pedagogika, 2020, roč. 70, č. 3, s. 289-292. ISSN 0031-3815.
Issue Date: 2020
Publisher: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42425
ISSN: 0031-3815
Keywords: neformální vzdělávání;informální vzdělávání
Keywords in different language: non-formal education;informal education
Abstract: Tento článek (úvodník monotématického čísla zaměřeného na neformální vzdělávání) přestavuje úvod do problematiky neformálního vzdělávání a souvisejícího výzkumu v České republice).
Abstract in different language: This article (editorial of monothematic issue of journal focusing on non-formal education) presents an introduction into problematic of non-formal education and related educational research in the Czech Republic.
Rights: © Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Vachkova-Kohout-Pedagogika.pdf78,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42425

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD