Title: Návrh nového stavebního zákona – experiment pro vzduchoprázdno
Other Titles: Draft Construction Act – experimenting as if in legal vacuum
Authors: Bányaiová, Alena
Citation: BÁNYAIOVÁ, A. Návrh nového stavebního zákona – experiment pro vzduchoprázdno. Bulletin advokacie, 2020, roč. 2020, č. 7-8, s. 48-54. ISSN 1210-6348.
Issue Date: 2020
Publisher: Česká advokátní komora v Praze
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42433
ISSN: 1210-6348
Keywords: stavební zákon;územní plán;povolovací řízení;plánovací smlouvy;správní rozhodnutí
Keywords in different language: Construction Act;Zoning plan;Clearance procedure;Planning agreement;Administrative decision
Abstract: Článek je příspěvkem do odborné diskuse nad návrhem nového stavebního zákona. Zaměřuje se na nové pojetí úpravy plánovacích smluv, dále na některé otázky správního povolovacího řízení a konečně na návrhy v oblasti soudního přezkumu vydaných správních rozhodnutí. Kriticky hodnotí novou úpravu, její právní povahu, správnost a realizovatelnost navržených řešení a zejména jejich slučitelnost s dalšími úpravami českého právního řádu, které na danou problematiku dopadají.
Abstract in different language: Article contributes to expert discussion over the draft Construction Act. It concentrates on the new concept of planning agreements, selected questions of administrative clearance procedures and on judicial review of issued administrative decisions. The article critically reviews the proposed regulation, its legal concept as well as implementation of the suggested steps and provisions in practice, including their compliance with connected or affected pieces of legislation.
Rights: Plný text není přístupný.
© Česká advokátní komora v Praze
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Clanek_diskuse_staveb.zak-anotace-1.docx19,66 kBMicrosoft Word XMLView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42433

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD