Title: Optimalizační procedura pro agregaci pořadí v úlohách vícekriteriálního rozhodování
Other Titles: Optimization-based procedure for aggregation of rankings in multiple criteria decision making problems
Authors: Jablonský, Josef
Citation: Trendy v podnikání = Business trends : vědecký časopis Fakulty ekonomické ZČU v Plzni. 2020, roč. 10, č. 3, s. 57-63.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/42445
ISSN: 1805-0603
Keywords: rozhodování na základě více kritérií;ranking;optimalizace;programování cílů
Keywords in different language: multiple criteria decision-making;ranking;optimization;goal programming
Abstract in different language: There are many different methods for analysis of multiple criteria decision-making problems. Considering the problems for evaluation of alternatives, a typical situation is that the application of various methods leads to different results, i.e. each method generates different ranking of alternatives. A similar situation occurs in case a certain number of individual decision-makers participates in the analysis of a problem. The paper contains a proposal of optimization procedures that aggregates several individual rankings into one final ranking. As a result, the decision-maker obtains an aggregated ranking that is based either on the minimization of the weighted sum of deviations of individual rankings from the final ranking or on the minimization of the maximum deviation over all individual rankings. The applicability of the procedures is illustrated on a simple numerical example.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Číslo 3 (2020)
Číslo 3 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_Jablonsky.pdfPlný text432,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42445

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.