Title: Exkurze za čolky Plzeňska v rámci výuky biologie
Other Titles: Field trip to the newts of the Pilsen Region within teaching of biology
Authors: Walter, Jan
Kout, Jiří
Brandtlík, Aleš
Citation: WALTER, J., KOUT, J., BRANDTLÍK, A. Exkurze za čolky Plzeňska v rámci výuky biologie. Arnica, 2020, roč. 10, č. 1, s. 12-17. ISSN 1804-8366.
Issue Date: 2020
Publisher: ZČU v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42462
ISSN: 1804-8366
Keywords: obojživelníci;přírodopis;studenokrevní obratlovci;terénní vyučování
Keywords in different language: Amphibians;biology;poikilotherm vertebrates;field teaching
Abstract: Čolci jsou zajímavou skupinou, kterou můžeme demonstrovat studentům, pokud se vhodně zvolí doba exkurze a lokalita. Uvádíme zde naše hojnější zástupce této skupiny, napříkladu několika lokalit v blízkém okolí Plzně, kam je možné naplánovat školní exkurzi. V tomto regionu se můžeme setkat s čolkem obecným (Lissotriton vulgaris), čolkem velkým (Triturus cristatus), a čolkem horským (Ichthyosaura alpestris). Článek upozorňuje na opomíjenou skupinu obratlovců, která nebývá často součástí biologických exkurzí, a přitom může zpestřit jarní vycházky se studenty do přírody.
Abstract in different language: Amphibians are an integral part of the educational process at primary schools, secondary schools and universities too. The amphibians also include often overlooked group in nature – the newts. The article presents some new ideas for teachers of biology to improve their school’s field trip that can be illustrated by the example of the newts. This article brings general information about newts of the Czech Republic that we can find in the Pilsen Region. Moreover, all species of this region are shown on photos to help their recognition in the field. We also give examples of typical biotopes where these species can be found. Species of this region are Ichthyosaura alpestris, Lissotriton vulgaris, Triturus cristatus, which are listed in the Red list of threatened species of the Czech Republic and are protected by law too. Teachers would try to found these newts and introduce to the students.
Rights: © ZČU v Plzni
Appears in Collections:OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Arnika_2020_1-2-Walter-Kout-Brandtlik-web.pdf956,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42462

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD