Title: Unconventional Design of the Mechanical Crank Press Developed by the Topology Optimization
Other Titles: Nekonvenční konstrukce mechanického klikového lisu získaný topologickou optimalizací
Authors: Ráž, Karel
Čechura, Milan
Kubec, Václav
Citation: RÁŽ, K., ČECHURA, M., KUBEC, V. Unconventional Design of the Mechanical Crank Press Developed by the Topology Optimization. Manufacturing Technology, 2020, roč. 20, č. 3, s. 368-372. ISSN 1213-2489.
Issue Date: 2020
Publisher: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85090992935
http://hdl.handle.net/11025/42539
ISSN: 1213-2489
Keywords: tváření;topologická optimalizace;stojan;konstrukce
Keywords in different language: forging;topology optimization;frame;design
Abstract: Tento článek se zabývá optimalizací konstrukce mechanického klikového lisu. Tyto lisy neměli po dlouhou dobu žádné významné vývojové změny. Jako reprezentant byl vybrán mechanický lis LDC 250 se jmenovitou silou 2,5 MN (250 tun). Tento typ lisu je používán pro operace jako ohýbání nebo dělení. Pro analýzy byla použita topologická optimalizace. Tento článek ukazuje výhody návrhu stojanu pomocí této metody. Optimalizovaný stojan lisu má v objemu nižší maximální napětí von Mises a maximální posunutí je až dvakrát nižší. Výzkum byl zaměřen na nosný stojan (otevřený stojan tvaru "C"). Optimalizovaný tvar má také lepší dinamické vlastnosti, přičemž hmotnost stojanu se nezměnila. Pro analýzy byl použit software CAE NX Nastran a optimalizační nástroj Frustum. Metoda topologické optimalizace je v článku detailně popsána, jako i porovnání konvenčního (počátečního) a optimalizovaného stojanu.
Abstract in different language: This article deals with the design optimization of the mechanical crank press. These presses have not any significant development changes in a long time. Mechanical press LDC 250 with nominal force 2.5 MN (250 tons) was considered as an example. This type of press can be used for operations such as bending, drawing or cutting. The topology optimization was used during this research. This papers show advantage of this design method. The optimized press has lower maximal Von-Mises stress in the structure and the maximal displacement is up to two times lower. The research was focused on the main frame (open frame with shape “C”) of the press. The resistivity agaings vibrations was improved. The weight of the frame was not changed. The CAE tool NX Nastran and the optimization tool Frustum were used here. The workflow of the topological optimization is deeply described here. The comparison between the conventional (initial) and optimized design shows new approach to these machines.
Rights: © J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Appears in Collections:Články / Articles (KKS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
MT_mft-202003-0010.pdf901,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42539

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD