Title: The thermal balance of forging press and influence of its thermal state to machine and its operation
Other Titles: Tepelná bilance provozu tvářecího stroje a vliv tepelného stavu stroje na jeho provoz
Authors: Čechura, Milan
Hlaváč, Jan
Volejníček, Martin
Kubec, Václav
Citation: ČECHURA, M., HLAVÁČ, J., VOLEJNÍČEK, M., KUBEC, V. The thermal balance of forging press and influence of its thermal state to machine and its operation. Advances in Mechanical Engineering, 2020, roč. 12, č. 11, s. 1-9. ISSN 1687-8140.
Issue Date: 2020
Publisher: Sage Publishing
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42541
ISSN: 1687-8140
Keywords: Tepelná simulace;kování;klikový lis;předehřev;model tepelně mechanické vazby
Keywords in different language: Thermal simulation;forging;crank press;preheat;thermal-mechanical coupling model
Abstract: Příspěvek se zabývá vlivem tepelného stavu stroje na jeho funkci a přesnost výrobku. Jsou uvedeny výsledky experimentálního měření na konkrétním stroji a v návaznosti na to je provedena virtuální simulace tepelného stavu pracovního prostoru stroje, a to v závislosti na čase jeho provozu. Jsou dopočítány modelové příklady pro změněné okrajové podmínky s ohledem na možnosti zmenšení energetické náročnosti při udržování stálého tepelného stavu stroje. Na základě simulace tepelného stavu je provedena strukturální analýza za účelem zjištění vlivu tepelného stavu na vůle ve vedení beranu. Optimální frekvence kování je pro každý výkovek stanovena virtuální analýzou.
Abstract in different language: The paper deals with the influence of the thermal state of the machine on its function and product accuracy. The results of the experimental measurement on a particular machine are presented and consequently a virtual simulation of the thermal state of the working space depending on the time of its operation of the machine is performed. Model examples for changed boundary conditions are calculated with respect to the possibility of reducing energy consumption while maintaining a constant thermal state of the machine. Based on the simulation of the thermal state a structural analysis is performed to determine the effect of thermal conditions on the clearance of the ram guiding.
Rights: © Sage Publishing
Appears in Collections:Články / Articles (KKS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
1687814020970308.pdf2,87 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42541

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD