Title: Digitální technologie jako nástroj školního podvádění na střední škole
Other Titles: Digital technology as a tool for school cheating in high schools
Authors: Honzíková, Jarmila
Simbartl, Petr
Bajtoš, Ján
Citation: HONZÍKOVÁ, J., SIMBARTL, P., BAJTOŠ, J. Digitální technologie jako nástroj školního podvádění na střední škole. Journal of Technology and Information Education, 2020, roč. 12, č. 2, s. 102-111. ISSN 1803-537X.
Issue Date: 2020
Publisher: Faculty of Education, Palacký University Olomouc
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42547
ISSN: 1803-537X
Keywords: školní podvádění;digitální technologie;studenti středních škol
Keywords in different language: school cheating;digital technology;high school students
Abstract: Problematika školního podvádění je velmi aktuální a diskutované téma již od druhé poloviny minulého století. Současné moderní technologie a v podstatě neomezený přístup studentů k internetu poskytují nové možnosti k získávání učebních materiálů, které jim usnadňují učení. Zároveň tyto možnosti umožňují studentům najít nové způsoby, jak ve školním prostředí podvádět. Škála podvádění pomocí informačně komunikačních prostředků je poměrně široká, od běžných počítačů až po smartwatch, neboli chytré hodinky. Na otázku, jaké způsoby školního podvádění preferují studenti středních škol v Čechách, na Slovensku a v Polsku, se pokusíme odpovědět v naší výzkumné studii.
Abstract in different language: The issue of school cheating has been a very current and discussed topic since the second half of the last century. The existing modern technologies and, in fact, an unlimited students’ access to the Internet provide new opportunities to get learning materials, to make their studies easier. At the same time, these possibilities allow students to find new ways to cheat in the school environment. The cheating range, using information and communication technology, is really wide, from commonly used computers up to smartwatch. To the question, what school cheating opportunities are preferred by high school students in the Czech Republic, Slovakia and Poland, we are trying to find out in our research study.
Rights: © Faculty of Education, Palacký University Olomouc
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
2020-2-102-111.pdf767,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42547

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD