Title: Konstrukce napěťového střídače pro přední pohon elektrické formule
Other Titles: Construction of voltage inverter for front traction of electric formula car
Authors: Krýsl, Pavel
Citation: KRÝSL, P. Konstrukce napěťového střídače pro přední pohon elektrické formule. In: Elektrotechnika a informatika 2020. Elektrotechnika, elektronika, elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. s. 45-48. ISBN 978-80-261-0949-5.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/42587
ISBN: 978-80-261-0949-5
Keywords in different language: E-formula;voltage inverter;transistor;inverter design;component dimensioning;measurement;dv/dt filter;input filter
Abstract: Tento článek je zaměřen na návrh a kontrukci napeťového střídače pro přední pohon elektrické formule, stavěné na Západočeské univerzitě v Plzni. Přední pohon se skládá z dvou střídačů pro oba elektrické motory, (jeden na každý motor). Tyto části zahrnují spínací prvky, budící obvod, měření proudu, měření napětí, měření teploty, vstupní a výstupní filtr měniče. Celý měnič je konstruován a jsou ověřeny jeho parametry.
Abstract in different language: This article focuses on design and construction of voltage inverter for front traction of electric formula car, built at the University of West Bohemia in Pilsen. Front traction system consists of these two inverters for both electric motors wheels, (one per motor). These parts include power switches, gate drivers, current measurement, voltage measurement, temperature measurement, inverter input and output filters. The whole inverter is constructed and its parameters are verified.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KEV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Krysl.pdf943,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42587

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD