Title: Kult osobnosti a legitimizačné stratégie politikov v kontexte osláv SNP v rokoch 1945–1954
Authors: Michela, Miroslav
Citation: MICHELA, M. Kult osobnosti a legitimizačné stratégie politikov v kontexte osláv SNP v rokoch 1945–1954. Kultúrne dejiny, 2020, roč. 11, č. Supplement, s. 307-328. ISSN 1338-2209.
Issue Date: 2020
Publisher: Verbum
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85097164760
http://hdl.handle.net/11025/42604
ISSN: 1338-2209
Keywords in different language: kult osobnosti;legitimizačné stratégie;Edvard Beneš;Klement Gottwald;Gustáv Husák
Abstract: Kulty vůdců a prezidentů mají i v našem regionu určitou tradici. Ve své studii jsem se tázal, do jaké míry je možné spojit studium připomínání historické události a politické agitace s budováním vůdčího kultu konkrétních politiků. Na příkladu oslav a politizace odkazu Slovenského národního povstání na Slovensku jsem ukázal, jakou roly sehrávala tato historická událost v kontextu sebeidentifikace a prezentace Edvarda Beneše, Gustáva Husáka a Klementa Gottwalda.
Rights: Plný text není přístupný.
© Verbum
Appears in Collections:Články / Articles (KAP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Michela_KD_Suppl_2020.pdf3,01 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42604

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD