Title: Experimental Testing of Basic Crash Elements Made of CFRP by Additive Technologies
Other Titles: Experimentální testování základního deformačního prvku vyrobeného z CFRP aditivní technologií
Authors: Kalina, Tomáš
Špirk, Stanislav
Sedláček, František
Citation: KALINA, T., ŠPIRK, S., SEDLÁČEK, F. Experimental Testing of Basic Crash Elements Made of CFRP by Additive Technologies. Manufacturing Technology, 2020, roč. 20, č. 4, s. 448-452. ISSN 1213-2489.
Issue Date: 2020
Publisher: Jan Evangelista Purkyne University
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85098710477
http://hdl.handle.net/11025/42630
ISSN: 1213-2489
Keywords: deformační člen, absorbátor energie, aditivní technologie, CFRP, studentská formule
Keywords in different language: Crash element, Impact attenuator, Additive technologies, CFRP, Formula SAE
Abstract: Tento článek se zabývá experimentálním testováním základního krešového prvku, který je vyroben z PA6 s krátkými uhlíkovými vlákny aditivní technologií. Aditivní technologie umožňují výrobu velmi složitých, tenkostěnných a dutých tvarů, čehož může být využito k naladění požadované charakteristiky deformačního členu. Vhodnou geometrií může být řízena proměnlivá velikost decelerace, délka deformované části i celkové množství pohlcené energie. Pozvolnou změnou geometrie mohou být redukovány počáteční rázy při nárazu. Experimentální testování bylo provedeno na několika vzorcích a je zde pracováno s průměrnými hodnotami. Sledováno je primárně maximální a průměrné zpomalení a celková pohlcená energie. Stanovená data budou využita pro validování materiálových vlastností v sw Crash-Pam. Pomocí validovaného materiálového modelu budou dále navrhovány větší a složitější deformační členy, např. pro vozy Formula SAE.
Abstract in different language: This paper deals with the experimental testing of the basic crash elements which are made of PA6 with short carbon fiber reinforcement by additive technology. Additive technologies allow the production of very complex, thin-walled and hollow shapes, which can be used to tune the desired characteristics of the deformation member. The variable size of the deceleration, the length of the deformed part and the total amount of energy absorbed can be controlled by suitable geometry. The initial impact peaks can be reduced by gradually changing the geometry. Experimental testing of the basic crash elements was performed on several specimens and average values are used in this paper. The maximal and the average deceleration and total energy absorbed are primarily monitored. The obtained data will be used for validation of material properties in Crash-Pam software. Usage of a validated material model, larger and more complex deformation members will be proposed, e.g. for the racing car Formula SAE.
Rights: © J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
Články / Articles (KKS)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42630

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD