Title: Fast and Realistic Approach to Virtual Muscle Deformation
Other Titles: Rychlá a realistická metoda virtuálního modelování svalů
Authors: Červenka, Martin
Kohout, Josef
Citation: ČERVENKA, M., KOHOUT, J. Fast and Realistic Approach to Virtual Muscle Deformation. In: BIOSTEC 2020. Setúbal: ScitePress, 2020. s. 217-227. ISBN 978-989-758-398-8, ISSN 2184-4305.
Issue Date: 2020
Publisher: ScitePress
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85083710925
http://hdl.handle.net/11025/42675
ISBN: 978-989-758-398-8
ISSN: 2184-4305
Keywords: Modelování svalů;Deformace svalů;Svalová vlákna;Pozičně orientovaná dynamika
Keywords in different language: Muscle Modelling;Muscle Deformation;Muscle Fibres;Position based Dynamics.
Abstract: Tento článek popisuje simulaci pohybu svalů v reálném čase, která je založena na inverzní kinematice, kde je apriorní umístění kosti známé a tvar svalu je počítán metodou pozičně orientované dynamiky (PBD). Metoda je srovnatelná a konkurenceschopná s již existujícími metodami, navíc je vylepšena o některé nové vlastnosti, jako je respektování svalové anizotropie, rychlá detekce kolize atd. Výsledná svalová deformace v reálném čase je ve většině případů vizuálně věrohodná.
Abstract in different language: This paper describes a real-time simulation of muscle movement that is based on inverse kinematics where bone placement is known apriori and muscle shape is calculated by a modified position-based dynamics (PBD) method. The method is comparable and competitive with the others, moreover, it is enhanced with some novel features like approach for respecting muscle anisotropy, really fast simplistic collision detection, etc. This real-time simulation presents visual plausibility of resulting muscle deformation in most cases.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© SCITEPRESS
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Červenka Healthinf_Clanek-2.pdf3,5 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42675

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD