Title: Člověk a jeho svět: Analýza vývoje učiva o bezobratlých živočiších v primární škole
Authors: Podroužek, Ladislav
Šafránková, Dagmar
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2020, č. 2, s. 47-55.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: https://www.arnica.zcu.cz/images/casopis/2020/Arnika_2020_2_4-Podrouzek-Safrankova-web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42741
ISSN: 1804-8366
Keywords: kurikulární dokumenty;obsah;rozsah a koncipování učiva přírodovědy;primární škola
Keywords in different language: curricular documents;content;scope and design of science curriculum;primary school
Abstract: Příspěvek dokumentuje vývoj a koncipování vybraného obsahu učiva přírodovědy. Analyzuje jednotlivé školní dokumenty od počátku minulého století až po současný kurikulární dokument, kterým je Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s důrazem na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Práce se zaměřuje na stručnou revizi školních vzdělávacích programů se záměrem podpořit práci vyučujících při tvorbě tematických plánů.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Články / Articles (KPG)
Číslo 2 (2020)
Číslo 2 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arnika_2020_2_4-Podrouzek-Safrankova-web.pdfPlný text244,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42741

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.