Title: O faktorizaci polynomů s celočíselnými koeficienty
Other Titles: On factorization of polynomials with integer coefficients
Authors: Hora, Jaroslav
Citation: HORA, J.O faktorizaci polynomů s celočíselnými koeficienty. South Bohemia Mathematical Letters, 2019, roč. 27, č. 1, s. 42-46. ISSN 2336-2081.
Issue Date: 2019
Publisher: Dept. of Math. PF USB
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42931
ISSN: 2336-2081
Keywords: faktorizace polynomů;Kroneckerův algoritmus;Berlekampův algoritmus
Keywords in different language: factorization of polynomials;Kronecker's algorithm;Berlekamp's algorithm
Abstract: Faktorizace polynomů s celočíselnými koeficienty. Kroneckerův algoritmus. Faktorizace polynomů nad prvočíselnými tělesy. Berlekampův algoritmus. Přínos K. Petra a Š . Schwarze.
Abstract in different language: Factorization of polynomials with integer coefficients. Kronecker algorithm. Factorization of polynomials over prime fields. Berlekamp's algorithm. The contribution of K. Petr and Š. Schwarz..
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Dept. of Math. PF USB
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
2019_Hora.pdf731,49 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42931

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD