Title: Možnosti diagnostiky sociální kompetence předškolních dětí
Other Titles: Possibilities of diagnostics of social skills of preschool children
Authors: Kubíková, Kateřina
Podpera, Milan
Boháčová, Aneta
Citation: KUBÍKOVÁ, K. PODPERA, M. BOHÁČOVÁ, A.Možnosti diagnostiky sociální kompetence předškolních dětí. Slavonic Pedagogical Studies Journal, 2020, roč. 9, č. 2, s. 198-219. ISSN 1339-8660.
Issue Date: 2020
Publisher: Pegasjournal
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42959
ISSN: 1339-8660
Keywords: pedagogická diagnostika;sociální kompetence;předškolní děti;pozorování
Keywords in different language: social competence;pedagogical diagnostics;preschool child;observation
Abstract: Studie se zaměřuje na pilotní ověření pozorovacího archu COR Observation Items - Preschool Child Observation Record (2003) přizpůsobeného českému prostředí a představuje pilotní analýzu sociálních dovedností dětí na vybraných mateřských školách. Pro analýzu byla použita data z pozorování 153 dětí z vybraných mateřských škol. Studie potvrzuje možnost použití nástroje pro diagnostiku sociálních dovedností dětí v mateřské škole, nástroj citlivě reaguje na věkové a genderové odlišnosti dětí a homogenitu třídy.
Abstract in different language: The study focuses on the pilot verification of the COR Observation Items - Preschool Child Observation Record (2003) adapted to the Czech environment and presents a pilot analysis of the social skills of children in selected kindergartens. Data from observations of 153 children from selected kindergartens were used for the analysis. The study confirms the possibility of using the tool for diagnosing children´s social skills in kindergarten. The tool responds sensitively to the age and gender differences of children and class homogeneity.
Rights: © Pegasjournal
Appears in Collections:Články / Articles (KPS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Pegas2_2020_9.pdf1,41 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42959

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD