Title: The Importance of Geography and Natural Conditions for Japan’s Pre-Modern History
Other Titles: Význam geografie a přírodních podmínek v japonských předmoderních dějinách
Authors: Kodet, Roman
Citation: KODET, R. The Importance of Geography and Natural Conditions for Japan’s Pre-Modern History. Nuova Rivista Storica, 2020, roč. 104, č. 3, s. 1223-1239. ISSN 0029-6236.
Issue Date: 2020
Publisher: Societa Editrice Dante Alighieri
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85098567780
http://hdl.handle.net/11025/43015
ISSN: 0029-6236
Keywords: Japonsko;dějiny;společnost;geografie;klima;hospodářství
Keywords in different language: Japan;history;society;geography;climate;economics
Abstract: Moderní odborníci považují Japonsko za svébytnou civilizaci odlišnou od jejích kontinentálních protikladů. K tomuto faktu výrazným způsobem přispěly podmínky, v nichž se jeho společnost vyvíjela. Geografické a přírodní podmínky japonských ostrovů ovlivňovaly podobu jejich předmoderní společnosti, ekonomiky a politického vývoje. Přírodní podmínky tak ovlivňovaly podobu japonské civilizace jako celku. Japonská geografie pak také ovlivňovala dynamiku vývoje vztahů Japonska a jeho kontinentálních sousedů a tím i celou zahraniční politiku země. Klima pak přispívalo k rytmu života na ostrovech a určovalo, kde budou lidé obývající Japonsko žít. Fakt, že je Japonsko často ovlivňováno přírodními katastrofami pak měl výrazný dopad na utváření japonské mentality. Jako celek utvářely přírodní a geografické podmínky velkou část japonské historie a japonskou společnost.
Abstract in different language: Modern scholars consider Japan as a separate civilization different from its continental counterparts. This fact is contributed mostly to the special conditions in which its society developed. The geographical and natural conditions of Japanese Islands influenced the shape of the its pre-modern society, its economy and its political development. The natural conditions determined the way of its life, its culture and the shape of Japanese civilization as a whole. The geography of Japan than influenced the dynamics of its development, its relations with the Asian continent and the foreign policy of the Country. The climate than contributed to the rhythm of life on the islands and the place people choose to live in. The fact, that Japan is often afflicted by natural catastrophes then had important impact on the shaping of Japanese mentality. As whole the geographic and natural conditions predetermined much of Japanese history and shaped the evolution of its society.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Societa Editrice Dante Alighieri
Appears in Collections:Články / Articles (KHV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
12 Kodet 1223-1240.pdf172,13 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43015

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD