Title: Měřící systém na bázi standardu FlexRay a vývoj diagnostických metod
Authors: Malinský, Jan
Citation: Electroscope. 2007, č. 3.
Issue Date: 2007
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2007/Cislo3_AppliedElectronics_2007/rc0c3c2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/431
ISSN: 1846-4564
Keywords: měřicí systémy;komunikační standardy;FlexRay;diagnostické metody
Keywords in different language: measuring systems;communication standards;diagnostic methods;FlexRay
Abstract: Tento článek se zabývá vývojem měřicího systému založeném na novém automobilovém komunikačním standardu FlexRay. Dále se zabývá vývojem diagnostických metod pro testování systémů standardu FlexRay. Jeden z cílů je vytvořit FlexRay síť skládající se z několika FlexRay stanic. Každá stanice je vybavena digitálními a analogovými vstupy/výstupy na které je možno, za účelem sběru dat, připojit řadu různých senzorů snímajících jak elektrické tak i neelektrické veličiny. Vytvořená síť slouží jak pro výukové účely, tak i jako dobrý základ pro vývoj diagnostických metod a jejich ověřování. Článek se dále zaměřuje na jednu vybranou testovací metodu. Jedná se o aktivní metodu založenou na záměrném generování chyb v komunikaci vybraných stanic. Tyto generované chyby simulují skutečné chyby, které by se mohly vlivem rušení, poruchy komunikačního řadiče či budiče v provozu vyskytnout. Tímto se otevírá možnost sledovat chování a reakci FlexRay automobilových jednotek na libovolně uživatelsky vygenerovanou chybu . Práce představuje dva možné směry jak injektování chyb do FlexRay sítě implementovat a uvádí jejich výhody a nevýhody. Článek též analyzuje možnosti vzniku vedlejších účinků této testovací metody (ovlivnění měřeného objektu měřicím přístrojem). Za tímto účelem je vyvíjen model FlexRay sítě pomocí časovaných automatů. Použitím tohoto modelu bude možné předvídat v jaké míře se vedlejší účinky připojeného generátoru chyb v dané síti s danou konfigurací projeví.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 3 - výběr z konference Applied Electronics ´07 (2007)
Číslo 3 - výběr z konf. Applied Electronics 20 (2007)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rc0c3c2.pdf711,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/431

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.