Title: Zjišťování dostupnosti, povahy a kvality komunitních pobytových služeb pro osoby s mentálním postižením v České Republice
Other Titles: Researching the availability, nature and quality of community based services for people with intellectual disabilities in the Czech Republic
Authors: Káňová, Šárka
Smutek, Martin
Smutek, Martina
Janyšková, Kristýna
Řezáč, Karel
Beadle-Brown, Julie
Šiška, Jan
Citation: KÁŇOVÁ, Š. JANYŠKOVÁ, K. ŘEZÁČ, K. BEADLE-BROWN, J. ŠIŠKA, J. Zjišťování dostupnosti, povahy a kvality komunitních pobytových služeb pro osoby s mentálním postižením v České Republice. In: Smutek, M. Sociální práce jako nástroj prosazování lidských práv a zkušenosti z oblasti sociální práce v období koronavirové krize. Hradec Králové: Gaudeamus, 2020. s. 94-98. ISBN 978-80-7435-802-9.
Issue Date: 2020
Publisher: Gaudeamus
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/43139
ISBN: 978-80-7435-802-9
Keywords: mentální postižení;komunitní pobytové služby;aktivní podpora;deinstitucionalizace
Keywords in different language: intellectual diabilities;community living;active support;deinstitutionalisation
Abstract: Předkládaný příspěvek se zabývá tématem aktivního občanství a dostupnosti komunitních pobytových služeb pro osoby s mentálním postižením. Autoři zde prezentují teoretická východiska pro porozumění sledované oblasti, z nichž vystupuje potřeba dalších výzkumů. Na tuto potřebu výzkumný tým reaguje výzkumným projektem GAČR „Zjišťování dostupnosti, povahy a kvality komunitních pobytových služeb pro osoby s mentálním postižením v České republice”. Ten si klade za cíl prostřednictví kvalitativně-kvantitativních technik prozkoumat povahu a kvalitu služeb komunitního bydlení pro osoby s mentálním postižením v České republice.
Abstract in different language: This paper addresses the issues of active citizenship and the availability of community living services for people with intellectual disabilities. The authors present a theoretical basis for understanding this area, which results into need for further research. The research team responds to this need with the GAČR research project „Researching the availability, nature and quality of community based services for people with intellectual disabilities in the Czech Republic“. It aims to examine the nature and quality of community living services for people with intellectual disabilities in Czech Republic through qualitative and quantitative techniques.
Rights: © Gaudeamus
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPG)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
lidska-prava_17hdsp-2020_sbornik-textu_vfin-20210126-172628.pdf2,79 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43139

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD