Title: Dynamic mechanical analysis and broadband electromagnetic interference shielding characteristics of poly (vinyl alcohol)-poly (4-styrenesulfonic acid)-titanium dioxide nanoparticles based tertiary nanocomposites
Other Titles: Dynamická mechanická analýza a širokopásmové elektromagnetické stínění charakteristik terciárních nanokompozitů na bázi poly (vinylalkohol) -poly (kyselina 4-styrensulfonová) -oxid titaničitý
Authors: Mohanapriya, M. K.
Deshmukh, Kalim Abdul Rashid
Kadlec, Jaroslav
Kumar Sadasivuni, Kishor
Faisal, Muhammad
Nambi Raj, N. A.
Pasha, Skkhadeer K. Khadheer
Citation: MOHANAPRIYA, MK. DESHMUKH, KAR. KADLEC, J. KUMAR SADASIVUNI, K. FAISAL, M. NAMBI RAJ, NA. PASHA, SKK. Dynamic mechanical analysis and broadband electromagnetic interference shielding characteristics of poly (vinyl alcohol)-poly (4-styrenesulfonic acid)-titanium dioxide nanoparticles based tertiary nanocomposites. Polymer-plastics technology and materials, 2020, roč. 59, č. 8, s. 847-863. ISSN 2574-0881.
Issue Date: 2020
Publisher: Taylor & Francis
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85075918325
http://hdl.handle.net/11025/43152
ISSN: 2574-0881
Keywords: Stínící materiály EMI;PVA;PSSA;TiO2 NPs;DMA;SEM
Keywords in different language: EMI shielding materials;PVA;PSSA;TiO2 NPs;DMA;SEM
Abstract: Nové terciární nanokompozitní filmy obsahující poly (vinylalkohol) (PVA), poly (4-styrensulfonovou kyselinu) (PSSA) a nanočástice oxidu titaničitého (Ti02) (NPS) byly připraveny jednoduchým způsobem odlévání - rozpouštědlem. Byly zkoumány strukturní, tepelné, morfologické, termomechanické a elektromagnetické interference (EMI) stínící vlastnosti nanokompozitních filmů PVA / PSSA / TiO2. Účinnost stínění EMI (SE) nanokompozitních filmů PVA / PSSA / TiO2 v pásmu X a Ku byla 12 dB a 13 dB při 25% hmotnostních TiO2 NPs. Tyto výsledky demonstrují možné aplikace nanokompozitních fólií PVA / PSSA / TiO2 jako nízkonákladový, lehký a flexibilní materiál pro stínění EMI.
Abstract in different language: Novel tertiary nanocomposite films comprising of poly (vinyl alcohol) (PVA), poly (4-styrenesulfonic acid) (PSSA) and titanium dioxide (TiO2) nanoparticles (NPS) were prepared using simple solvent casting method. The structural, thermal, morphological, thermo-mechanical and electromagnetic interference (EMI) shielding properties of PVA/PSSA/TiO2 nanocomposite films were investigated. The EMI shielding effectiveness (SE) of PVA/PSSA/TiO2 nanocomposite films in the X and Ku band was found to be 12 dB and 13 dB respectively at 25 wt% TiO2 NPs loading. These results demonstrate the possible applications of PVA/PSSA/TiO2 nanocomposite films as low cost, lightweight and flexible material for EMI shielding.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Taylor & Francis
Appears in Collections:Články / Articles
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Deshmukh_Publication-1.pdf3,89 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43152

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD