Title: Artificial fertilisation and „Being a Mother“ Problematics from the Viewpoint of Contemporary Shi’i Fiqh
Other Titles: Umělé oplodnění a problematika "kdo je matkou" z pohledu coučasného ší'itského fiqhu
Authors: Shojaeipour, Shahriar
Sobotková, Veronika
Alavi Ghazvini, Seyed 'Ali
Citation: SHOJAEIPOUR, S., SOBOTKOVÁ, V., ALAVI GHAZVINI, S'. Artificial fertilisation and „Being a Mother“ Problematics from the Viewpoint of Contemporary Shi’i Fiqh. Journal of Shi´a Islamic Studies, 2018, roč. 11, č. 2, s. 179-199. ISSN 2051-557X.
Issue Date: 2018
Publisher: The Islamic College
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85105203859
http://hdl.handle.net/11025/44859
ISSN: 2051-557X
Keywords: šíitský islám;idžtihád;techniky ART;matka;původ;nasab
Keywords in different language: Shi‘i Islam;ijtihād;ART techniques;mother;lineage;nasab
Abstract: Studie se zabývá důležitou otázkou v rámci islámské bioetiky: kdo je matka, když je v procesu umělého oplodnění zahrnuto více žen? Ší'itští islámští právníci rozvinuly čtyři teorie o tom "kdo je matka". Pro plné pochopení jejich právních postojů a řešení je nutné sledovat celý právní proces stojící za finálním rozhodnutím. Cílem studie je vzhled do procesu idžtihádu, doplněného všemi argumenty, následnou kritikou a proti-argumenty. Určení původu (nasab) není pouze teoretický právní problém, má důležité právní konsekvence v oblasti dědictvní (irth), péče o dítě (Hadanah) a výživného (nafaqa).
Abstract in different language: This study deals with an important question within the field of Islamic bioethics: who is the mother if more than one woman is involved in the process of artificial fertilization? The Shi‘i fuqahā ͗ have developed four theories about “being a mother”. In order to gain a genuine understanding of their legal solution, it is essential to perceive the whole legal process behind it. The objective behind this study is to present a unique insight into the whole ijtihād process, accompanied by supporting argumentation, subsequent criticism and counter-argumentation. Lineage determination (nasab) not only presents a theoretical legal problem; it is also important due to its legal consequences in regard to inheritance (irth), custody (ḥaḍānah), and maintenance (nafaqah).
Rights: Plný text není přístupný.
© The Islamic College
Appears in Collections:Články / Articles (KBS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Artificial fertilization and being a mother GhK (Final).pdf203,35 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44859

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD