Title: The World of Japanese Chronicles. War Stories in the Japanese Historiography
Other Titles: Svět japonských kronik. Válečné příběhy v japonské historiografii
Authors: Kodet, Roman
Citation: KODET, R. The World of Japanese Chronicles. War Stories in the Japanese Historiography. West Bohemian Historical Review, 2020, roč. 10, č. 2, s. 225-236. ISSN: 1804-5480
Issue Date: 2020
Publisher: University of West Bohemia
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85114036049
http://hdl.handle.net/11025/45676
ISSN: 1804-5480
Keywords: Japonsko;historiografie;kronika;samuraj;literatura;kultura;středověk
Keywords in different language: Japan;Historiography;Chronicle;Samurai;Literature;Culture;Medieval Ages
Abstract: Japonská historiografie stojí na samém počátku japonské literární tradice díky kronikám Kodžiki a Nihongi vytvořené císařským dvorem v 8. století. Záhy vznikla řada dalších historických děl - oficiální dějiny, životopisy, deníky atd. Se vzestupem samurajské třídy a její politické moci se však charakter japonské středověké historiografie změnil. Nový typ kroniky (gunki monogatari) byl kombinací oficiálních dějin, válečných příběhů a historických anekdot sepsaných na vysoké literární úrovni. Jejich cílem bylo nejen zaznamenat dějinné události, ale též sloužit jako vzor chování pro členy vojenské vrstvy. Tato díla tedy kombinovala reálné události s fikcí a je třeba je považovat nejen za "odborná", ale též jako literární díla. Vrchol své popularity zaznamenala během období Kamakura a Muromači. Změny v politickém uspořádání v průběhu 15. století vedly k postupnému úpadku tohoto žánru a zrodu nového typu historických děl, jež lépe korespondovaly s očekáváním a vkusem jejich čtenářů.
Abstract in different language: The Japanese historiography had an early beginning. Its tradition started with the chronicles Kojiki and Nihongi compiled for the Imperial Court in Kyoto in the 8th century. There were created a lot of other historical works – official histories, biographies, diaries etc. – during the Heian Period. However, with the rise of the samurai class and its seizure of political power, the character of Japanese medieval historiography changed. The new type of chronicle (gunki monogatari) was a combination of official histories, war tales and historical anecdotes written in a high literary language. Their goal was not only to record history but also to serve as a model of behaviour for the members of the military class. These chronicles therefore combined reality with fiction quite freely and can be considered not only as scholarly but also as literary works. Their popularity was at its peak in the Kamakura and early Muromachi Periods. Since the 15th century the changes in political and cultural climate in Japan lead to their gradual decline. They were replaced by a new type of historical works more corresponding to the taste of contemporary readership.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
WBHR_2020!2_05_Discussion_Kodet.pdf107,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45676

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD