Title: Design of Composite Disc Spring for Automotive Suspension with using Numerical Simulation
Other Titles: Návrh kompozitní talířové pružiny pro odpružení podvozku s použitím numerických simulací
Authors: Mrázek, Martin
Sedláček, František
Skovajsa, Michal
Citation: MRÁZEK, M. SEDLÁČEK, F. SKOVAJSA, M. Design of Composite Disc Spring for Automotive Suspension with using Numerical Simulation. Manufacturing Technology, 2020, roč. 21, č. 6, s. neuvedeno. ISSN: 1213-2489
Issue Date: 2020
Publisher: Jan-Evangelista-Purkyne-University
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85123889691
http://hdl.handle.net/11025/46974
ISSN: 1213-2489
Keywords: uhlíkové vlákno;talířová pružina;optimalizace
Keywords in different language: carbon fibre, composite material, disc spring, optimization
Abstract: Tento článek zkoumá nahrazení konvenční ocelové vinuté pružiny kompozitní talířovou pružinou s cílem minimalizovat její hmotnost. Pro zjištění chování kompozitní talířové pružiny byla použita simulace v CAD systému Siemens NX 12. Regresní funkce byly stanoveny na základě numerické simulace. Na základě regresních funkcí bylo pomocí softwaru naprogramovaného v Matlabu nalezeno řešení s minimální hmotností. Prototypové disky byly vyrobeny z prepregu z uhlíkových vláken. Charakteristika pružin byla testována a porovnána s navrženými hodnotami. Experimentální výsledky ukazují, že použití tohoto řešení v tomto případě snižuje hmotnost asi o 30 %.
Abstract in different language: This paper investigates the replacement of a conventional steel coil spring with a composite disc spring with the aim of minimizing its weight. Simulation in the CAD system Siemens NX 12 was used to determine the composite disc spring’s behavior. The regression functions were stated based on the numerical simulation. Based on the regression functions the solution with the minimum weight was found using software programmed in Matlab. The prototype discs were manufactured from carbon fibre prepreg. Their load-deflection characteristics were tested and compared with the designed values. The experimental results show that using this solution reduces the weight by about 30% in this case.
Rights: © Manufacturing Technology
Appears in Collections:Články / Articles (KKS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
mft_2021_100.pdf1,62 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46974

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD