Title: Efektivita distanční výuky během pandemie covid-19
Other Titles: Effectiveness of the distance learning during covid-19 pandemic
Authors: Kohout, Jiří
Buršíková, Dana
Frank, Jan
Lukavský, Jindřich
Masopust, Pavel
Motlíková, Iva
Rohlíková, Lucie
Slavík, Jan
Stacke, Václav
Vejvodová, Jana
Voltrová, Michaela
Citation: KOHOUT, J. BURŠÍKOVÁ, D. FRANK, J. LUKAVSKÝ, J. MASOPUST, P. MOTLÍKOVÁ, I. ROHLÍKOVÁ, L. SLAVÍK, J. STACKE, V. VEJVODOVÁ, J. VOLTROVÁ, M. Efektivita distanční výuky během pandemie covid-19. Inovace a technologie ve vzdělávání, 2021, roč. Neuveden, č. 2, s. 4-14. ISSN: 2571-2519
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/46976
ISSN: 2571-2519
Keywords: efektivita;distanční vzdělávání;pandemie covid-19
Keywords in different language: effectiveness;distance learning;covid-19 pandemic;learning loss
Abstract: Probíhající pandemie covid-19 ovlivňuje od jara 2020 významným způsobem vzdělávání po celém světě, a to především z důvodu nucených uzávěr školy a následného přechodu na distanční výuku. Cílem prezentované přehledové studie je shrnout aktuální poznatky ohledně efektivity této distanční výuky globálně a specificky v kontextu České republiky. Některé metodologické aspekty problematiky související hlavně s klíčovým konceptem učebních ztrát (learning loss) jsou diskutovány s ohledem na dřívější výzkum o efektivitě distančního vzdělávání před pandemií. V závěrečné části je představen náš přístup k výzkumu tohoto fenoménu založený na komplexní evaluaci. V ní bereme v úvahu to, jak vnímají efektivitu různých forem distanční výuky učitelé a žáci, stejně jako specifika různých předmětů (český jazyk, fyzika, matematika, německý jazyk a zeměpis).
Abstract in different language: Since spring 2020, the ongoing covid-19 pandemic has significantly influenced education worldwide due to forced school closures and the necessity to switch to distance learning. The aim of the presented review study is to summarize recent findings regarding effectiveness of such distance learning worldwide and specifically in the Czech Republic. Some methodological issues connected mainly with the key concept of learning loss are discussed with respect to previous research on effectiveness of distance learning before pandemic. Our research approach to this topic is based on complex evaluation and takes into account the effectiveness of different forms of distance learning as perceived by both teachers and learners. We also take into consideration specifics of various subjects (Czech language, German language, geography, mathematics, and physics).
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Itev_2_2021-4-14.pdf268,82 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46976

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD