Title: Numerical and experimental modal analysis of a carbon fibre monocoque
Other Titles: Numerická a experimentální modální analýza monokoku z uhlíkových vláken
Authors: Skovajsa, Michal
Kroft, Roman
Sedláček, František
Citation: SKOVAJSA, M. KROFT, R. SEDLÁČEK, F. Numerical and experimental modal analysis of a carbon fibre monocoque. MM Science Journal, 2021, roč. neuveden, č. June, s. 4371-4375. ISSN: 1803-1269
Issue Date: 2021
Publisher: MM publishing Ltd.
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85107822088
http://hdl.handle.net/11025/47032
ISSN: 1803-1269
Keywords: modální analýza, uhlíkový monokok, experimentální měření
Keywords in different language: modal analysis, carbon fibre, monocoque, experimental measurement
Abstract: Tento článek se zabývá srovnáním experimentálního měření a numerické simulace vlastní frekvence a přirozeného tvaru monokoku z uhlíkových vláken. Toto srovnání se používá k ověření numerické analýzy se skutečným monokokem. Obvykle se monokoky skládají z ortotropních materiálů, jako je sendvič z uhlíkových vláken s voštinovým jádrem. Monokok je vyráběn ručně z několika vrstev různých materiálů, které jsou spojeny lepenými spoji. To nezaručuje materiálové vlastnosti nebo stejnou hmotnost jako idealizovaná numerická simulace.
Abstract in different language: This paper deals with the comparison of experimental measurements and numerical simulation of the natural frequency and natural shape of a carbon fibre monocoque. This comparison is used to validate the numerical analysis with a real monocoque. Usually, monocoques consist of orthotropic materialslike carbon fibre sandwich with a honeycomb core. The monocoque is manufactured by hand from several layers of different materials, which are connected by glued joints. This does not guarantee the material properties or the same mass the idealized numerical simulation.
Rights: © MM publishing Ltd.
Appears in Collections:Články / Articles (KKS)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47032

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD