Title: Determination of mechanical properties of composite sandwich panel with aluminium honeycomb core
Other Titles: Stanovení mechanických vlastností kompozitního sendvičového panelu s hliníkovým voštinovým jádrem
Authors: Skovajsa, Michal
Sedláček, František
Mrázek, Martin
Citation: SKOVAJSA, M. SEDLÁČEK, F. MRÁZEK, M. Determination of mechanical properties of composite sandwich panel with aluminium honeycomb core. MM Science Journal, 2021, roč. neuvedeno, č. 2021-December, s. 5353-5359. ISSN: 1803-1269
Issue Date: 2021
Publisher: MM publishing Ltd.
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85123723860
http://hdl.handle.net/11025/47033
ISSN: 1803-1269
Keywords: numerická simulace, uhlíkové vlákno, kompozit, sendvič, experimentální měření
Keywords in different language: numerical analysis, carbon fibre, composite, sandwich, experimental measurement
Abstract: Tento článek se zabývá porovnáním mechanických vlastností kompozitního sendvičového panelu s hliníkovým voštinovým jádrem, které je určeno experimentálním měřením, analytickým výpočtem a numerickou simulací. Cílem bylo porovnat čtyři kompozitní sendvičové panely. Kompozitní sendvičové panely byly vyrobeny ze dvou různých hliníkových voštinových jader o hustotě 32 a 72 kg.m-3 a dvou různých vrstev opláštění se 4 a 5 vrstvami. Porovnání bylo provedeno na tříbodovém ohybovém testu s rozpětím podpěr 400 mm. Tento článek potvrzuje možnost velmi přesného návrhu kompozitního sendvičového panelu s hliníkovým voštinovým jádrem pomocí analytického výpočtu a numerické simulace.
Abstract in different language: This paper deal with comparison of mechanical properties of composite sandwich panel with aluminium honeycomb core which is determined by experimental measurement, analytic calculation and numerical simulation. The goal was to compared four composite sandwich panels. The composite sandwich panels were made of two different aluminium honeycomb cores with density 32 and 72 kg.m-3 and two different layup of skin with 4 and 5 layers. The comparison was performed on a threepoint bend test with support span 400 mm. This paper confirms the possibility of a very precise design of a composite sandwich panel with an aluminium honeycomb core using analytical calculation and numerical simulation.
Rights: © MM publishing Ltd.
Appears in Collections:Články / Articles (KKS)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47033

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD