Title: Rozvoj jemné motoriky za pomoci vlastních didaktických desek v mateřské škole
Other Titles: Development of fine motor skills with the using our own made didactic boards in kindergarten
Authors: Čiháková, Adéla
Simbartl, Petr
Citation: ČIHÁKOVÁ, A. SIMBARTL, P. Rozvoj jemné motoriky za pomoci vlastních didaktických desek v mateřské škole. Edukácia, 2022, roč. 5, č. 1, s. 6-11. ISSN: 1339-8725
Issue Date: 2022
Publisher: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Vydavateľstvo ŠafárikPress
Document type: postprint
postprint
URI: http://hdl.handle.net/11025/49648
ISSN: 1339-8725
Keywords: rozvoj jemné motoriky;didaktické desky vlastní výroba;mateřská škola
Keywords in different language: fine motor skills development;self-made didactic boards;early childhood education
Abstract: Tento příspěvek prezentuje ukázku rozvoje a testování jemné motoriky za pomoci vlastních vyrobených didaktických desek. Každá deska je tematicky zaměřená a není složité si podobné desky vyrobit. První deska obsahuje zapínání, které nalezneme na oblečení i běžných potřebách jako je například batoh. Druhá deska procvičuje části z domácnosti od vypínače po vodovodní kohoutek. Poslední deska je zaměřena především za zamykací mechanismy. Popisujeme tak možnosti použití těchto desek. Součástí bylo i testování jemné motoriky dětí ve věku 4 a 5 let v MŠ. Každé dítě pracovalo samostatně. Celkový vzorek byl 42. Uvádíme výsledky nejsložitějších součástí, kdy doporučujeme, aby se další deska zaměřila na nejsložitější součásti, avšak musíme brát v potaz motivaci dětí. Rozdíl ve výsledcích jemné motoriky dle pohlaví nebyl prokázán.
Abstract in different language: The article presents an example of fine motor skills development and testing by using self-made didactic boards. Each board is oriented on a specific topic and the production of such boards is not too complicated. The first board includes zipping, the one we usually find on a piece of clothes and ordinary items such as backpacks. The second board practises household items from a switch to a water tap. The last board is focused especially on lock mechanisms. This way the possibilities how to use the boards are described. A art of it was also the testing fine motor skills of children at the age of 4 and 5, carried out in the kindergarten. Each child worked independently. The total sample was 42. The results of the most complicated parts are presented and there is a recommendation to focus he next board on the most complicated parts. Yet the motivation of children has to be considered. There was no provable difference between sex in the results of fine motor skills.
Rights: © authors
Appears in Collections:Postprinty / Postprints (KMT)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Edukacia_1_2022-simbartl.pdf5,42 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49648

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD