Title: Great Britain, the Great Powers, and the Shimonoseki Incident
Other Titles: Velká Británie, velmoci a šimonosecký incident
Authors: Kodet, Roman
Citation: KODET, R. Great Britain, the Great Powers, and the Shimonoseki Incident. Revista română de studii eurasiatice, 2021, roč. 17, č. 1-2, s. 261-282. ISSN: 1841-477X
Issue Date: 2021
Publisher: Eurasian Studies Center
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/49662
ISSN: 1841-477X
Keywords: Japonko;Velká Británie;diplomacie;mezinárodní vztahy;velmoci
Keywords in different language: Japan;Great Britain;diplomacy;international relations;Great Powers
Abstract: Šimonosecký incident byl zásadním diplomatickým konfliktem mezi světovými velmocemi a Japonskem. Knížectví Čóšú se pokusilo zablokovat Šimonoseckou úžinu poté, co byl vydán císařský rozkaz k vyhnání "barbarů" z Japonska. Jeho baterie napadly tři zahraniční plavidla v červnu a červenci 1863. Reakce velmocí zainteresovaných v japonské politice byla neústupná. Americké a francouzské lodi ostřelovaly nepřátelské pozice. Tyto útoky však nedokázaly zastavit výstavbu nových baterií, čímž byla uzavřena jedna z cest k plavbě po Vnitřním moři, což ohrozilo mezinárodní obchod. Pouze poté, co se britským diplomatickým zástupcům podařilo vytvořit jednotnou frontu velmocí, mohl být tento problém vyřešen. Jejich spojená flotila donutila Čóšú, aby se podrobilo a britská diplomacie přinutila tokugawský šógunát k vyplacení odškodného. Výsledky tohoto incidentu měly zásadní dopad na další směřování britské politiky a její zapojení do Restaurace Meidži.
Abstract in different language: The Shimonoseki Incident was a major diplomatic conflict between the Great Powers and Japan. It was initiated by the Chōshū Domain, which tried to block the Shimonoseki Straits for the foreign shipping after an Imperial edict to expel the “barbarians” was issued. Chōshū batteries attacked three foreign vessels in June and July 1863. The reaction of the Great Powers involved in the Japanese policy was harsh. The Americans and French sent ships to bombard the enemy positions. However, these attacks did not stop the construction of new batteries and obstruct the safe passage through the Inland Sea, which considerably affected international trade with Japan. Only after the British representatives in Japan united the powers for a joint action could the problem be solved. The allied fleet forced Chōshū into submission, and the British diplomacy forced the Japanese military government (the Tokugawa bakufu) to accept the terms under which an indemnity was paid. The incident results had a serious impact on the future policy of Great Britain in Japan and its involvement in the coming Meiji Restoration.
Rights: © authors
Appears in Collections:Články / Articles (KHV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
RRSE2021_261_282.pdf485,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49662

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD