Title: INCREASING THE ROBUSTNESS OF AN INVERSE STAMPING ALGORITHM
Other Titles: Zvýšení robustnosti algoritmu pro inverzní stamping
Authors: Kašpar, Jaromír
Bernardin, Petr
Lašová, Václava
Citation: KAŠPAR, J. BERNARDIN, P. LAŠOVÁ, V. INCREASING THE ROBUSTNESS OF AN INVERSE STAMPING ALGORITHM. MM Science Journal, 2022, roč. 2022, č. June 2022, s. 5684-5688. ISSN: 1803-1269
Issue Date: 2022
Publisher: MM publishing
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85132444567
http://hdl.handle.net/11025/49763
ISSN: 1803-1269
Keywords: Inverzní stamping, plechové díly, robustnost, metoda konečných prvků
Keywords in different language: Inverse stamping, sheet metal, robustness, FEM
Abstract: Inverzní stamping je užitečný nástroj ve strojírenství. Lze jej použít k nalezení výchozího tvaru polotovaru lisovaných dílů. Je také užitečný pro rychlou a snadnou analýzu procesu tváření a jeho dopadu na návrh součásti. Algoritmy pro inverzní stamping jsou běžně dostupné, ale v některých situacích se tyto algoritmy mohou zhroutit nebo mohou poskytnout matoucí výsledky. Tento článek popisuje vylepšení nově navrženého algoritmu inverzního ražení, která vedou ke zvýšení jeho robustnosti.
Inverse stamping is a useful tool in engineering. It can be used to find the initial blank shape of stamped parts. It is also useful for quick and easy analysis of a forming process and its impact on the design of a component. Algorithms for inverse stamping are commonly available, but in some situations these algorithms can collapse or may provide confusing results. This article describes improvements to a newly designed inverse stamping algorithm which lead to an increase in its robustness.
Abstract in different language: Inverse stamping is a useful tool in engineering. It can be used to find the initial blank shape of stamped parts. It is also useful for quick and easy analysis of a forming process and its impact on the design of a component. Algorithms for inverse stamping are commonly available, but in some situations these algorithms can collapse or may provide confusing results. This article describes improvements to a newly designed inverse stamping algorithm which lead to an increase in its robustness.
Rights: © MM Science Journal
Appears in Collections:Články / Articles (KKS)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49763

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD