Title: Miroslav Dejmal – Libor Jan – Rudolf Procházka (edd.): Na hradech a tvrzích. Miroslavu Plačkovi k 75. narozeninám jeho přátelé a žáci. Praha 2019.
Authors: Gersdorfová, Zlata
Citation: Castellologica bohemica 19. 2020, č. 19, s. 187–188.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: jiný
other
URI: http://hdl.handle.net/11025/50509
ISBN: 978-80-261-0950-1
ISSN: 1211-6831
Keywords: recenze
Keywords in different language: review
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Ročník 19 (2019)
Ročník 19 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rGersdorfova.pdfPlný text66,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50509

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.