Title: Testování květinových námětů na tvoření pro děti v MŠ
Other Titles: Testing floral motifs for creation for children in kindergarten
Authors: Sedláčková, Alena
Simbartl, Petr
Citation: SEDLÁČKOVÁ, A. SIMBARTL, P. TESTOVÁNÍ KVĚTINOVÝCH NÁMĚTŮ NA TVOŘENÍ PRO DĚTI V MŠ. Trendy ve vzdělávání, 2022, roč. 14, č. 2, s. 87-93. ISSN: 1805-8949
Issue Date: 2022
Publisher: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra technické a informační výchovy
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/50519
ISSN: 1805-8949
Keywords: dekorace;květinové náměty;mateřská škola;předškolní věk;rozvoj jemné motoriky
Keywords in different language: decoration;floral motifs;kindergarten;preschool age;development of fine motor skills
Abstract: Tento příspěvek se zabývá náměty pro rozvoj jemné motoriky u dětí v mateřské škole. Zaměřuje se na důležitost jemné motoriky u dětí, která je nutná pro jejich rozvoj i vstup na základní školu. Uvádí důvody, proč je toto nutné řešit. Cílem článku je představit naší tvorbu, kterou bylo vytvoření několika otestovaných námětů, které se zaměřují na rozvoj jemné motoriky. Při testování nás zajímala souvislost mezi náročností a oblíbeností námětů. Tyto náměty jsme otestovali a následně vznikla malonákladová kniha s náměty, která byla distribuována do některých mateřských škol v Plzeňském kraji. Chtěli jsme tak představit několik zajímavých námětů a činností vhodných do MŠ s rozvojem jemné motoriky ale i v souladu s „Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání“.
Abstract in different language: This paper addresses themes for the development of fine motor skills in children in kindergarten. It focuses on the importance of fine motor skills in children, which is necessary for their development and when starting primary school. It gives reasons why this needs to be addressed. The aim of the paper is to present our work, which was the creation of several tested themes that focus on the development of fine motor skills. The interest was also in the connection between the complexity and popularity of the themes. These themes were tested and a low-volume book with topics was created on this basis, which was distributed to some kindergartens in the Pilsen region. We wanted to present some interesting themes and activities suitable for kindergartens in accordance with the “Framework Education Programme for Preschool Education”.
Rights: © Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra technické a informační výchovy
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
TVV_tvv-202102-0007.pdf507,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50519

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD