Title: Multidisciplinární spolupráce při vývoji 3D tištěného zevního lůžka
Other Titles: Multidisciplinary collaboration in the development of a 3D printed external bed
Authors: Firýtová, Rita
Chochole, Tomáš
Citation: FIRÝTOVÁ, R. CHOCHOLE, T. Multidisciplinární spolupráce při vývoji 3D tištěného zevního lůžka. Ortopedická protetika, 2022, roč. 24, č. září, s. 38-42. ISSN: 1212-6705
Issue Date: 2022
Publisher: Federace ortopedických protetiků technických oborů, z. s.
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51164
ISSN: 1212-6705
Keywords: protetika;zevní pahýlové lůžko;myoelektrická protéza;multidisciplinární tým
Keywords in different language: prosthetics;external stump bed;myoelectric prosthesis;multidisciplinary team
Abstract: Nové aditivní technnologie stále častěji vstupují do oboru ortotika protetika. A je otázkou, zda a jakým způsobem je reálné 3D tisk využívat i u složitějších protéz. Proto vznikl česko-bavorský projekt Výzkumné inovace v protetice, jehož cílem bylo vyvinout nové postupy tvarového, konstrukčního a 3D tiskového řešení pro výrobu zevního pahýlového lůžka na myoelektrickou protézu horní končetiny. V čálnku je popsáno zapojení jednotlivých profesí a důležitost práce v týmu.
Abstract in different language: New additive technologies are increasingly entering the field of orthotics and prosthetics. And the question is whether and how 3D printing can realistically be used for more complex prostheses. That is why the Czech-Bavarian project Research Innovations in Prosthetics was established, the aim of which was to develop new shape, design and 3D printing methods for the production of an external stump bed for myoelectric upper limb prosthesis. The article describes the involvement of the different professions and the importance of teamwork.
Rights: © Federace ortopedických protetiků technických oborů, z. s.
Appears in Collections:Články / Articles (KFE)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51164

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD