Title: Kamerové systémy pro inscenační metodu výuky
Other Titles: Camera systems for role plays and simulations in the teaching
Authors: Simbartl, Petr
Winnová, Aneta
Citation: SIMBARTL, P. WINNOVÁ, A. Kamerové systémy pro inscenační metodu výuky. In Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference MMK 2022. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2022. s. 1090-1094. ISBN: 978-80-87952-37-5
Issue Date: 2022
Publisher: MAGNANIMITAS
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/51233
ISBN: 978-80-87952-37-5
Keywords: kamerové systémy;inscenační metody výuky;záznam výuky
Keywords in different language: camera systems;staging methods of teaching;recording of teaching
Abstract: Článek se zabývá využitím kamerových systémů pro inscenační metodu výuky. Uvádí základní podstatu a výhody této metody výuky z didaktického hlediska. Zaměřuje se na přípravu a vytvoření vlastního řešení kamerového systému pro záznam výuky a zhodnocení výhod a nevýhod tohoto řešení.
Abstract in different language: The article deals with the use camera systems for role plays and simulations in the teaching. It presents the basic essence and advantages of this teaching method from a didactic point of view. It focuses on the preparation and creation of a custom solution of a camera system for recording teaching and evaluation of the advantages and disadvantages of this solution.
Rights: © Magnanimitas
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KAZ)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51233

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD