Title: Preventing flash occurrence in the injection plastic mould
Other Titles: Bránění tvorby přetoků při vstřikování do plastové formy
Authors: Habrman, Martin
Chval, Zdeněk
Ráž, Karel
Streit, Philipp
Stümpfl, Dominik
Citation: HABRMAN, M. CHVAL, Z. RÁŽ, K. STREIT, P. STÜMPFL, D. Preventing flash occurrence in the injection plastic mould. MM Science Journal, 2022, roč. 2022, č. October 2022, s. 5854-5857. ISSN: 1803-1269
Issue Date: 2022
Publisher: MM publishing Ltd.
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85139172188
http://hdl.handle.net/11025/51582
ISSN: 1803-1269
Keywords: Vstřikování;Hliníková forma;3D tištěná plastová forma;Přetok
Keywords in different language: Injection moulding;Aluminium mould;3D printed plastic mould;Flash
Abstract: Tento článek se zabývá vstřikováním do plastové formy. Jedná se o netradiční přístup ke vstřikování zejména proto, že k výrobě formy je použit 3D tisk. Pro srovnání byla forma stejného tvaru vyrobena z běžného materiálu (hliníku). Vlastnosti plastové formy pak byly porovnány s hliníkovou formou. Jako hlavní nedostatek se ukázala tvorba přetoků. Úprava formy byla navržena ve dvou variantách, z nichž jedna byla realizována. Výhoda řešení zabránění tvorby přetokům byla popsána. Nakonec byly na základě provedených zkoušek shrnuty další možnosti řešení
Abstract in different language: This article deals with the injection moulding into the plastic mould. This is an unconventional approach to injection moulding, especially because the 3D printing is used to produce the mould. The mould with the same shape was made of a conventional material (aluminium) for comparison. The properties of the plastic mould were then compared to the aluminium mould. The flash was seen as the main shortcoming. The modifications of the mould were suggested in two variants, one of them was implemented. The advantage of the flash solution was described. Finally, other solution options were summarized based on the performed testing.
Rights: © MM publishing Ltd.
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51582

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD