Title: Mizející svět - drobná zahradní architektura v Plzni - Bezovce
Other Titles: A disappearing world - small garden architecture in Pilsen - Bezovce
Authors: Gersdorfová, Zlata
Citation: GERSDORFOVÁ, Z. Mizející svět - drobná zahradní architektura v Plzni - Bezovce. Památky. Západní Čechy, 2022, roč. 1, č. 2, s. 109-113. ISSN: 2788-0435
Issue Date: 2022
Publisher: Národní památkový ústav
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51614
ISSN: 2788-0435
Keywords: zahradní architektura;památková péče;kulturní dědictví
Keywords in different language: garden architecture;monument care;cultural heritage
Abstract: Článek se věnuje památkám drobné zahradní architektury v prvorepublikové vilové čtvrti Plzeň - Bezovka a upozorňuje na často opomíjenou součást kulturního dědictví.
Abstract in different language: The article is dedicated to the monuments of small garden architecture in the first-republic villa district of Pilsen - Bezovka and draws attention to an often neglected part of cultural heritage.
Rights: Plný text není přístupný.
© Národní památkový ústav
Appears in Collections:Články / Articles
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
SKM_C224e2p23020911330.pdf2,12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51614

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD