Title: Analysis, design and optimization of vibration minigenerator
Authors: Fiala, Pavel
Jirků, Tomáš
Citation: Electroscope, 2009. č. 1.
Issue Date: 2009
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2009/cislo1_2009/r3c1c1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/525
ISSN: 1802-4564
Keywords: vibrační minigenerátory
Keywords in different language: vibration minigenerators
Abstract: Článek prezentuje výsledky analýzy vibračního minigenerátoru a pojednává o postupu jeho návrhu. Vibrační minigenerátoru je použit jako zdroj energie pro nezávislé elektronické obvody. Může být použit v různých oblastech, jako například doprava, elektronika, speciální stroje a robotika. Uvedená koncepce minigenerátoru obsahuje magnetické tlumení pohybu jádra. Generátor byl numericky analyzován a bylo ukázáno, že je možné dosáhnout významně většího výstupního výkonu a napětí, než tomu bylo u experimentálních sestav dříve.
Abstract in different language: The paper presents results of the analysis of the vibration generator. The paper deals with the design of a vibration generator that is used as a power supply for independent electric circuits. The vibration generator can be used in the various areas, e.g. traffic, electronics, special-purpose machines, and robotics. The proposed design employs magnetic damping of the core movement. It was numerically evaluated and it was shown that it was possible to obtain significantly larger output voltage and output power than in experimental settings used previously.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 (2009)
Články / Articles (RICE)
Číslo 1 (2009)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r3c1c1.pdf449,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/525

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.