Title: Jednonápravový otočný podvozek pro regionální vozidlo
Other Titles: Single-axe revolving bogie for regional rail vehicle
Authors: Heller, Petr
null, null
Citation: HELLER, P. Jednonápravový otočný podvozek pro regionální vozidlo. In XXVI. Medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koĺajových vozidlách. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite v Žilině, 2023. s. 169-176. ISBN: 978-80-89276-61-5
Issue Date: 2023
Publisher: VTS pri Žilinskej univerzite v Žilině
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/54908
ISBN: 978-80-89276-61-5
Keywords: jednonápravové podvozky
Keywords in different language: single - axle bogies
Abstract: Příspěvek uvádí přehled dvounápravových vozidel s jednonápravovými podvozky. Podrobněji ukazuje příklady jednonápravových podvozků na těchto vozidlech. Dále ukazuje vlastní řešení jednonápravového otočného podvozku, s osou otáčení mimo osu dvojkolí. Podvozek má vnitřní rám, dvojkolí s vnitřními ložisky, primární vypružení šroubovitými pružinami, sekundární vzduchovou pružinou a torzním stabilzárorem. Na závěr je uvedena tabulka s porovnáním některých parametrů podvozků.
Abstract in different language: The post provides an overview of two-axle vehicles with single-axe bogie. It shows in more detail the examples of single-axle bogies on these vehicles. Next, it shows its own solution of the single-axle rotating bogie, with the axis of rotation off the axis of the wheelset. The bogie has an internal frame, wheelset with internal bearings, primary suspension with screw springs, secondary air spring and torsion stabilizer. Finally, there is a table comparing some of the bogie parameters.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům
© VTS pri Žilinskej univerzite v Žilině
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KKS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
PRORAIL CONFERENCE Heller.pdf1,05 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54908

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD