Title: Projektové praktikum v přípravě vyučujících prvního a druhého stupně základní školy
Other Titles: Project practice in teacher training for upper secondary schools
Authors: Aichinger, Daniel
Citation: Inovace a technologie ve vzdělávání: časopis o nových metodách a inovacích v technickém a přírodovědném vzdělávání. 2023, č. 2, s. 32-36.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/55317
ISSN: 2571-2519
Keywords: projektová výuka;příprava učitelů;absolventské portfolio;pracovní listy;samostatnost;kompetence k řešení problémů
Keywords in different language: project practice;teacher training;secondary school;worksheets;scientific experiments;STEM;group projects;self-reliance
Abstract: Článek se zaměřuje na využití metody projektové výuky při přípravě budoucích učitelů na katedře matematiky, fyziky a technické výchovy fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Studenti se při zpracovávání skupinového absolventského portfolia touto metodou učí, jak navrhovat vlastní pracovní listy pro řízenou samostatnou činnost svých žáků. V podstatě se tak nejprve sami učí pracovat stejným způsobem, jakým budou své žáky vyučovat a zažívají podobné situace jako jejich budoucí žáci. Cílem je vést studující k větší samostatnosti a přijetí zodpovědnosti za své vzdělávání, aby i oni mohli k tomuto vést svoje žáky.
Abstract in different language: The article is concerned with the use of the project practice in teacher training for lower and upper secondary schools in the department of mathematics, physics and technical education in the faculty of education at the University of Plzen. The students learn how to design worksheets with scientific experiments for pupils by first exploring the phenomena by themselves in group projects and thus take a similar role as their future pupils rather then only memorizing theoretical definitions and solving advanced calculus. The goal of this approach is to improve their self-reliance so that they can help their pupils to also develop this important set of skills.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Číslo 2 (2023)
Číslo 2 (2023)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Itev_2_2023-32-36.pdfPlný text210,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/55317

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.