Title: Víceúčelový Edu domeček
Other Titles: Multipurpose Edu house
Authors: Kantnerová, Vanessa
Citation: Inovace a technologie ve vzdělávání: časopis o nových metodách a inovacích v technickém a přírodovědném vzdělávání. 2023, č. 2, s. 54-59.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/55320
ISSN: 2571-2519
Keywords: domeček pro děti;vzdělávání;technická výchova;Montessori;Edu domek
Keywords in different language: children's house;education;technical education;Montessori;Edu house
Abstract: Tento výrobek slouží ke vzdělávání dětí. Oproti prodejním Montessori domečkům je tento Edu domeček větší. Jeho velikost závisí na věku a velikosti dítěte. Dovnitř domečku patří sedací vak a lampička na skřipci. Stěny baráčku obsahují různé výukové prvky. Cílem je propojit učení s hrou a možnost odpočinku uvnitř domečku. Uvnitř domečku si může v pozdějším věku dítě číst. Také se uvnitř může dítě schovávat a cítit se v bezpečí. Výh
Abstract in different language: This product is used for educating children. Compared to the Montessori houses for sale, this Edu house is bigger. Its size depends on the age and size of the child. Inside the house there is a seat bag and a lamp on a slide. The walls of the house contain various educational elements. The aim is to combine learning with play and the opportunity to relax inside the Edu house. Inside the Edu house, the child can read at a later age. The child can also hide inside and feel safe. The advantage is longer use. The child first trains motor skills and at a later age knowledge.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Číslo 2 (2023)
Číslo 2 (2023)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Itev_2_2023-54-59.pdfPlný text771,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/55320

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.