Title: Modelování startu tavby oxidů kovů elektromagnetickou indukcí ve studeném kelímku
Authors: Rot, David
Kožený, Jiří
Citation: Electroscope. 2010, č. 4.
Issue Date: 2010
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2010/Cislo4_2010/r4c4c1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/592
ISSN: 1802-4564
Keywords: indukční tavení;studený kelímek
Keywords in different language: induction melting;cold crucible
Abstract: Článek se zabývá možnostmi nastartování indukční tavby oxidů kovů (respektive dalších materiálů) ve studeném kelímku. Tato aplikace bývá často označována jako skull-melting-methode, jelikož tavený materiál se taví sám v sobě, tzn.: tavenina nepřijde do kontaktu s jiným materiálem. V článku se zabýváme možností modelování určitých konfigurací studeného kelímku pomocí multifyzikálního software ANSYS. Na základě úvahy a výsledků z numerických simulací můžeme pak za určitých okolností stanovit optimální podmínky pro zahájení tavby oxidů kovů, které nelze v jejich pevném (sypkém) skupenství a za běžné pokojové teploty indukčně ohřívat.
Abstract in different language: The article deals with various options of starting the induction melting process of metal oxides and other materials in a cold crucible. This application is often referred to as skull-melting-method because the to-be-melted material gets melted in its own body. That means that the melt doesn’t get exposed to foreign materials. For some of the possible design options number of FEM models created by ANSYS multiphysics software is provided. The numerical simulation and the theoretical description of the problem can be used as bases for determining the optimum conditions for starting the melting process of metal oxides that would not be possible to melt at ambient temperature while there are in their solid state.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 4 (2010)
Články / Articles (KEE)
Číslo 4 (2010)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r4c4c1.pdf879,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/592

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.