Title: Kolektivní paměť a orální historie ve výzkumu soudobých dějin
Other Titles: Collective memory and oral history in contemporary history
Authors: Hlaváček, Jiří
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2012, roč. 2, č. 2, s. 6-16.
Issue Date: 2012
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: https://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrVzVkR2RfV0JJQTg/edit?usp=sharing
http://hdl.handle.net/11025/6105
ISSN: 1845-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: kolektivní paměť;orální historie;soudobé dějiny
Keywords in different language: collective memory;oral history;contemporary history
Abstract: Cílem předkládané eseje je poukázat na možnosti a meze výzkumu kolektivní paměti v oblasti soudobých dějin realizovaného za použití metody orální historie. Hlavní pozornost je přitom věnována problematice utváření, selekce a reinterpretace vzpomínek ve vztahu k identitě a kontinuitě dané sociální skupiny. Stať také v obecné rovině seznamuje čtenáře s předními představiteli paměťových studií a jejich koncepcemi kolektivní paměti.
Abstract in different language: The goal of the following essay is to show possibilities and limits of an oral history research of collective memory in the field of contemporary history. The main focus is concentrated onto on the dilemma of shaping, selection and reinterpretation of memories in relation to identity and continuity of a social group. The article also provides its readers with basic overview of the most eminent representatives of memory studies and their concepts of collective memory.
Appears in Collections:Roč. 2, č. 2 (2012)
Roč. 2, č. 2 (2012)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hlavacek.pdfPlný text156,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6105

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.