Title: K některým problémům využití orální historie ve výuce
Other Titles: Marriage among Bedouin's Rwala tribes
Authors: Morávková, Naděžda
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2012, roč. 2, č. 2, s. 46-55.
Issue Date: 2012
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: https://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrVzVkR2RfV0JJQTg/edit?usp=sharing
http://hdl.handle.net/11025/6106
ISSN: 1846-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: didaktika moderních dějin;orální historie;Československo;socialismus
Keywords in different language: didactics of modern history;oral history;Czechoslovakia;socialism
Abstract: Tento dokument se zabývá etickými aspekty orální historie jako metody vyučování školního dějepisu. Autorka vychází ze svých zkušeností a zkušeností týmu spolupracovníků z Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zkušenosti jsou spojeny zejména s výukou moderních dějin, historii socialismu v někdejším Československu a historii druhé světové války. Autorka také uvádí několik tipů, jak zvládat etické problémy výuky moderních dějin metodou orální historie ve školní praxi.
Abstract in different language: This paper deals with the ethical aspects of oral history methods in teaching at school. The author based on his experience and knowledge of the team of colleagues from the Center for Oral History, Department of History, University of the West Bohemia points out some of the difficulties of implementing teaching methods. The experience is mainly linked to the teaching of modern history, the history of socialism in the former Czechoslovakia and the history of World War II. The author also gives some tips on how to manage ethical controversies in the use of oral history in the schools face practice.
Appears in Collections:Roč. 2, č. 2 (2012)
Články / Articles (KHI)
Roč. 2, č. 2 (2012)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
moravkova.pdfPlný text130,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6106

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.