Title: Iniciační rituál - téma historické či etnologické?
Other Titles: Initiatory ritual - ethological or historical theme?
Authors: Východská, Helena
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2012, roč. 2, č. 2, s. 56-66.
Issue Date: 2012
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: https://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrVzVkR2RfV0JJQTg/edit?usp=sharing
http://hdl.handle.net/11025/6108
ISSN: 1848-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: náboženství;mytologie;křesťanství;iniciační rituály;smyslové vnímání
Keywords in different language: religion;mythology;christianity;initiation rituals;sensory perception
Abstract: Esej se zabývá kategorizací a různými hledisky zkoumání a pochopení iniciačních rituálů. Hlavním cílem autorky bylo vystihnout interdisciplinární pojetí této problematiky, které tvoří a zároveň stírá hranici mezi historií posvátnosti a etnologií.
Abstract in different language: This essay describes the categorization and different viewpoints of research and understanding of the initiation rituals. Author’s main aim is to depict the interdisciplinary conception of this issue which forms and also fades away the line between history of sanctity and ethnology.
Appears in Collections:Roč. 2, č. 2 (2012)
Články / Articles (KHI)
Roč. 2, č. 2 (2012)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vychodska.pdfPlný text171,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6108

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.