Title: Dva studentské didaktické projekty s využitím metody orální historie pro výuku
Other Titles: Two student´s educational projects using the method of oral
Authors: Prunerová, Dana
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2012, roč. 2, č. 1, s. 45-61.
Issue Date: 2012
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: https://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrRXlUNW9WcTNXZDA/edit?usp=sharing
http://hdl.handle.net/11025/6121
ISSN: 1837-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: orální historie;didaktická pomůcka;projekty
Keywords in different language: oral history;didactic tool;projects
Abstract: Základním cílem orální historie je záznam a analýza ústních svědectví. Učitelé dějepisu však často přemýšlejí o použití metody orální historie hlavně jako o procesu, jak vést žáky k rozhovorům s lidmi (obvykle rodiči, prarodiči, sousedy a místními osobnostmi) o konkrétní události nebo životní zkušenosti. Tím je orální historie vnímána jako užitečné, ale v podstatě jen možné doplnění studia v kurikulu dějepisu s omezením převážně na sociální nebo dokonce místní historii. Metoda orální historie je v naší didaktice dějepisu velmi mladá. A právě její neokoukanost a zároveň velký prostor pro invenci, který tato metoda skýtá, mě přiměl k úvaze o vhodnosti zvolení si metody orální historie pro hlubší praktický výzkum. Zaměřila jsem se nejen na aplikaci dosavadních zkušenosti a praktik, které vedou k dosažení maximální efektivity zmíněné metody, ale zároveň jsem provedla výzkum, který by ověřil, nakolik je tato metoda v současné době využívána učiteli, jaké z jejich pohledu skýtá nástrahy a jaké naopak přináší benefity nejen učitelům, ale hlavně samotným žákům. Praktické využití využití navržených projektů jsem pak sama aplikovala při své výuce na plzeňském Gymnáziu Luďka Pika.
Abstract in different language: The following metodological paper is focused on the practical application of the method and its practical use in the higher degree of elementary schools. As an introduction the practical part begins by with the chapter about the possibilities of oral history usage ing in the elementary schools with its general advantages and disadvantages. The following two projects are offering offer the way how to possibly use the method possibly. The Project No.1 was implicated at school to verify its effectiveness and the results that are reflected in the next chapter. The project is founded basically on the work with work sheet and video tape with the evidence of a really emotionally strong moment of the Czech history – narrator’s memories for the Lidice´s holocaust and cremation. The Project No. 2 offers a way of use of the oral history by the direct contact with the narrator. The project is called “The town Plzeň in the past and nowadays“. The task of scholars is to communicate with the public narrators and collect as much as possible information/memories about the past face of Plzeň as possible to have an evidence for the comparison ng. The practical part continues by a research about the nowadays current use of the method by elementary school teachers with the particular results. The teachers react for 5 simple questions about the oral history and evaluate its advantages and disadvantages coming from the practical experience. In conclusion there were compared the setted goals compared with the accomplished information and results to generalize the outcome as a whole.
Appears in Collections:Roč. 2, č. 1 (2012)
Roč. 2, č. 1 (2012)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prunerova.pdfPlný text1,11 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6121

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.