Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNajbrt, Jaroslav
dc.date.accessioned2013-09-04T13:30:53Z
dc.date.available2013-09-04T13:30:53Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationMemo: časopis pro orální historii. 2011, roč. 1, č. 2, s. 98-120.cs
dc.identifier.issn1825-753X (print)
dc.identifier.issn1804-7548 (online)
dc.identifier.urihttps://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrVzVkR2RfV0JJQTg/edit
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/6155
dc.description.abstractČlánek stojí na pomezí didaktické aplikace a metodologické reflexe užití orální historie ve výuce československých dějin pro období let 1968-1989. Na úvod formuluje autor své stanovisko k významu paměti v systému výuky dějepisu na českých školách. Následuje charakteristika projektu Velké a malé příběhy moderních dějin, zajišťovaného Ústavem pro studium totalitních režimů v Praze, zaměřená na metodická východiska a strukturu dosud realizovaných tří ročníků projektu. V závěrečné části se autor zamýšlí nad možnou analýzou a interpretací materiálu, přičemž se věnuje zejména problematice vztahu rodinné a kulturní paměti.cs
dc.format23 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherviaCentrumcs
dc.relation.ispartofseriesMemo: časopis pro orální historiics
dc.subjectdějepiscs
dc.subjectnormalizacecs
dc.subjectrodinná vyprávěnícs
dc.subjectvyučovací metodycs
dc.titleRodinná paměť ve výuce tzv. normalizace: Velké a malé příběhy moderních dějincs
dc.title.alternativeFamily Memory in Teaching the Normalization: Large and Small Stories of Modern Historyen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe article stands on the edge of educational applications and methodological reflection of the use of oral history in teaching Czechoslovak history for the period 1968-1989. In the introduction, the author formulates his opinion about the importance of memory in history teaching in Czech schools. There follows the description of the project Large and small stories of modern history, provided by the Institute for the Study of Totalitarian Regimes in Prague, focused on the methodological basis and structure of the three years of the project completed so far. In the final part the author considers the possible analysis and interpretation of the materials and focuses especially on family relations and cultural memory.en
dc.subject.translatedhistoryen
dc.subject.translatednormalizationen
dc.subject.translatedfamily storiesen
dc.subject.translatedteaching methodsen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Roč. 1, č. 2 (2011)
Roč. 1, č. 2 (2011)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Najbert.pdfPlný text198,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6155

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.