Title: State of the art in high-temperature electrolysis and research trends
Authors: Stehlík, Karin
Citation: Electroscope. 2013, č. 4, NZEE 2013.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2013/Cislo4_2013/r7c4c3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6208
ISSN: 1802-4564
Keywords: výroba vodíku;vysokoteplotní elektrolýza
Keywords in different language: hydrogen production;high-temperature electrolysis
Abstract: Vysokoteplotní elektrolýza je nadějná metoda pro výrobu vodíku. V tomto procesu je možné nahradit část energie potřebné pro štěpení vody teplem v protikladu od dobře známých nízkoteplotních elektrolytických metod, kde lze použít pouze elektrickou energii. V tomto článku je vylíčen funkční princip, aktivní materiály a základní termodynamika vysokoteplotní elektrolýzy. Kromě toho je zde podán přehled výzkumu v oblastech keramických materiálů, optimalizace systémů a příčin a průběhu degradace. V těchto oborech je nezbytný pokrok pro zavedení této technologie na trh.
Abstract in different language: A promising method for hydrogen production is high-temperature electrolysis. Here, the energy for water splitting can be applied by electricity and heat, in contrast to the well-established low-temperature electrolysis processes, where only electricity can be used. In this article the working principle, active materials, and the fundamental thermodynamics of high-temperature electrolysis are described. Furthermore an overview is given of material research, system optimization, and degradation investigations. In these fields progress is needed to lead the high-temperature electrolysis to a commercial application.
Rights: © 2013 Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 4 (2013)
Číslo 4 (2013)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r7c4c3.pdfPlný text147,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6208

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.