AntropoWebzin

Podkomunity

35 items
22 items
21 items
22 items
19 items
52 items
42 items
36 items
28 items
22 items
18 items
19 items
19 items
7 items
7 items
7 items
7 items
6 items
5 items

Recent Submissions

Daberkowová, Natalie , Vinšová, Anna-Marie , Tyrychtrová, Alice
Zpráva ze Studentské antropologické konference v Plzni (24. listopadu 2023)

Čanigová, Kristýna
Metodologické a emoční výzvy při terénním výzkumu sexuality

Paleček, Jakub
Noetická tenze jako kulturní mechanismus: Případ ideového světa katolicismu

The text deals with the ideological world of Catholicism. A review of the current state of research has shown that we lack an adequate understanding of the phenomenon in which a particular parish priest occupies two mutually contradictory noetic positions si multaneously.&#...

Klicman, Patrik
Porovnání trenérských metod Anatolije Tarasova a Vladimíra Kostky ve světle pojetí hry Johana Huizingy

The study deals with the coaching methods of Anatoly Tarasov and Vladimir Kostka. Both of them helped their countries to build world-class hockey teams by a personal approach, which dominated world hockey for more than two decades. This paper focuses on the relat...

Jiskra, Petr
Město pro všechny? Případová studie revitalizace a purifikace veřejného prostoru

The study focuses on the purification of public space as an accompanying phenomenon of its revitalization. As a result of purification, it is argued, public space is sterilized and its quality and hetero geneity are reduced. The aim of this paper is to uncover�...