Title: Komplexní rekonstrukce objektu Korandova ulice 7 v Plzni - Bytový dům
Other Titles: Complex reconstruction of the building Korandova street 7 in Pilsen, Block of flats
Authors: Fretschner, David
Advisor: Hapl, Ladislav
Referee: Kesl, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10511
Keywords: Rekonstrukce;objekt;bytový dům;vestavba;podkroví;bytová jednotka;moderní bydlení;výtahová šachta
Keywords in different language: Reconstruction;building;apartment building;built-in;attic;housing unit;modern living;elevator shaft
Abstract: Tato práce zpracovává projektovou dokumentaci pro komplexní rekonstrukci a vestavbu bytového domu z počátku 20. století v Plzni. Práce je vytvořena v rozsahu pro stavební povolení. Další částí této práce je statické posouzení vybraných částí objektu a dále posouzení vybraných partií objektu z hlediska jejich požární odolnosti. Výkresy jsou vyhotoveny v programu AutoCAD 2010 - studentská verze. Statická část je vyhotovena v programu FIN10.
Abstract in different language: This thesis compiles project documentation for complex reconstruction and built-in of apartment building from the beginning of the 20th century in Pilsen. This thesis is detailed enough for obtaining a building permit. Another part of this thesis contains static analysis of selected parts of this building and also analysis of selected parts of the building in terms of their fire resistance. Drawings are created using the AutoCAD 2010 - student version software. Static part is created using the FIN10 software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_David Fretschner.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Fretschner_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce381,32 kBAdobe PDFView/Open
Fretschner_oponent.pdfPosudek oponenta práce587,9 kBAdobe PDFView/Open
Fretschner_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce212,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10511

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.